POZİTİF PSİKOLOJİ ve MUTLULUK

Bireyin sağlıklı gelişimi ve güçlü yönlerini ön plana çıkaracak pozitif psikoloji
akımına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Seligman, Steen, Park ve Peterson, 2005).

Seligman ve Csikszentmihalyi (2000)’e göre pozitif psikoloji, öznel düzeyde bakıldığında iyilik hali, memnuniyet ve geçmişten tatmin alma; geleceğe dair umut ve iyimserlik; şimdiye ilişkin uyum ve mutluluk. Bireysel düzeyde olumlu kişisel özelliklerle ilgilidir: sevme yeteneği, cesaret, kişilerarası ilişkilerde beceri, estetik duyarlılık, sebat, bağışlayıcılık, özgünlük, ileri görüşlülük, tinsellik, yetenekler ve bilgelik. Grup düzeyinde ise, vatandaşlık becerileri ve kişiyi daha iyi bir vatandaş olmaya yönlendiren özellikler yer almaktadır: sorumluluk, şefkat, yardımseverlik, nezaket, ölçülülük, hoşgörü ve iş ahlakı.

Pozitif psikoloji olaylara şöyle yaklaşır: “Gelecek umutsuz görünebilir, ancak bana sizin onda neyi değiştirmek istediğinizi söyleyin.” Ardından kişinin hayal ettiklerini temel alarak yola çıkar.Her şey bu yaklaşım etrafında şekillenir. “Mutlu bir yaşam için gayret etmek iyi bir şeydir, ancak her zaman mutlu olmaya çalışmak gerçekçi değildir” diyen Seligman; psikolojik esnekliğin daha fazla mutluluk ve refahın anahtarı olduğunu iddia ediyor. Duygusal deneyime açık olmak ve rahatsızlık olma durumlarını tolere etme yeteneği, daha dolu ve daha anlamlı bir hayata doğru hareket etmemizi sağlayabilir. Hayatımızdaki koşullara nasıl cevap verdiğimiz mutluluğumuz üzerinde direkt bir etkiye sahiptir. Kısa vadede stres, hüzün ve endişenin yaşanması, uzun vadede mutlu olamayacağımız anlamına gelmiyor.

Yapılan deneysel incelemelere göre mutlu bir yaşama liderlik etmek; zor zamanlardan kaçınmak değil, bu olumsuz koşullarda tecrübe ettiklerimizle hayata karşı bir duruş sergilemekten geçiyor. Birleşmiş Milletler danışmanı Jayme Illien’a a göre “Mutluluk günümüzde her zamankinden daha fazla sosyoekonomik bir hedef, kültürel bir öncelik ve bilimsel araştırmaların temel materyali.” Böyle olması ise son derece normal, çünkü mutluluk bağışıklık sistemini çalıştırıyor, kan dolaşımı üzerinde olumlu etkiler yapıyor. Mutluysanız daha enerjik ve daha yaratıcısınız. “Mutluluk Bilimi” kitabının yazarı Stefan Klein’in sözlerini motto haline getirebilirsiniz. “Artık mutluluğun bulaşıcı olduğunu biliyoruz, mutlu
insanlarla bir arada olmak seni de mutlu eder; bir salgın gibi. İnsanlar bir şeyi birlikte başardıkları zaman tek başlarına başardıkları zamankine kıyasla daha mutlular. Ancak kendi hayatınızla başkalarınınkini kıyaslama fikri çok kötü bir fikir. Mutluluk, gereksiz ve işlevsiz şeyleri gözü kapalı biriktirmekle ortaya çıkmaz. Mutluluk, yanınızda oturan insana, sizin onunla empati kurmanıza ve iletişim gücünüze bağlıdır.”

Kaynakça
1.Do to Get Happier-Stefan Klein
2.Psikoloji Gazetesi-Mutluluğa Açık Reçete
3.Modernizmden Postmodernizme Geçiş ve Pozitif Psikoloji (Özlem Karaırmak ve Rahşan
Siviş)
4.Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. ve Peterson, C. (2005). Positive psychology
progress. American Psychologist, 60, 410-421.
5.Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction.
American Psychologist, 55(1), 5-14.

Derleyen; Psk. Yeliz Yalvaç

You may also like...

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish