POZİTİF PSİKOLOJİ

Pozitif Psikoloji Tarihçesi

İkinci Dünya Savaşının dünyaya vermiş olduğu ağır travmalar psikoloji daha çok patolojiye yönelmiş sürekli problem odaklı psikoloji kuram ve modeller oluşturulmuş hasta olmayan insanların çoğunlukta olduğu fark edilememiştir (Hefferon ve Boniwell akt. Demir ve Türk, 2020). Dünya Sağlık Örgütü ise sağlıklı insanı sadece rahatsızlığı olmayan insan olarak değil de fiziksel, ruhsal, sosyal olarak iyi halde olan insan olarak değerlendirmiştir. Bu sebeple bir insanın sağlıksız olması için kendi iyi hissetmemesi yeterlidir. Bu nokta da pozitif psikoloji devreye girmektedir. Pozitif psikolojiye göre insanların kendilerini iyi hissetmesi önemli bir konudur ve insanların sadece hastalık ya da sorunlarının gitmesiyle iyi hissedemeyeceği aynı zamanda olumlu yönlerinin de ortaya çıkartılması gerektiğini savunmaktadır. Yani pozitif psikoloji bireylerin pozitif özelliklerini geliştirmesine, öznel iyi oluşlarını artmasına ve toplumda sağlıklı bir iletişime sahip olan bireyler olabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımdır (Hefferon and Boniwell akt. Ilgaz, 2018). Bu yaklaşımın kurucu her ne kadar Martin Elias Pete Seligman olarak kabul edilse de Adler ve Frankl de danışanların olumsuz özelliklerinden çok olumlu özelliklerine dikkat edilmesine ve bu özelliklerin geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır (Demir ve Türk, 2020). Özellikle pozitif psikoloji kavramını kullanan Maslow’un o zamanın psikoloji ekollerinin hiç pozitif alana yönelmediğini şu şekilde ifade etmiştir; “Psikoloji bilimi, olumlu tarafa göre olumsuz tarafta çok daha başarılı olmaktadır ki bu durum; insanın eksiklikleri, hastalıkları ve suçları hakkında çok şey ortaya koyarken; potansiyelleri, erdemleri, ulaşılabilir arzuları ve psikolojik iyiliği hakkında bize az şey söyler.” (akt. Demir ve Türk, 2020). Pozitif Psikolojin kurucusu bilimsel çalışmalar eşliğinde kavramsallaştırdıkları için Seligman ve Csikzentmihalyi, literatürde pozitif psikolojinin kurucuları olarak geçmektedir. Kuruluş zamanı olarak da Seligman’ın Amerikan Psikoloji Derneği başkanlığı dönemi (1998) kabul edilmektedir.

 

You may also like...

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish