Kültürlerarası Rasyonel Duygucu ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Yeniden Tanımlanması: Batı’dan Ortadoğu’ya

Kültürlerarası Rasyonel Duygucu ve Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Yeniden Tanımlanması: Batı’dan Ortadoğu’ya

Yazar: Murat Artıran
Dili: İngilizce. Türkçe baskısı yayına hazırlanmaktadır.
Yayıncı: Routledge Taylor and Francis Grup, New York

Ann Vernon’un Önsözü

Psikoterapi alanında kültürel hassasiyeti gerektiren, gittikçe daha çeşitli bir toplumda yaşıyoruz. Murat K. Artiran’ın bu kitabın ilk bölümünde çok açık bir şekilde dile getirdiği gibi: Bir danışan, özgün ve kişisel bir geçmişi olan bir romandaki kahraman gibidir. Bu eşsiz özgeçmiş daha iyi bir tedavi sonucu elde etmek için değerlendirilmelidir. Bu nedenle, duyarlı psikolog sadece terapiyi yönlendiren teorik yaklaşımı değil aynı zamanda kültürel bağlamı da göz önünde bulundurmalıdır. Rasyonel Duygusal ve Bilişsel Davranış Terapisinin Kültürler Arası Yeniden Tanımlanması: Batıdan Orta Doğu’ya Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı literatürüne hoş bir katkı.
Dünya genelinde bu RD & BDT terapilerini farklı kültürlerden danışanlarla birlikte kullanıyorsanız, belirli kültürel adaptasyonlar hakkında bilgiye gerçek bir ihtiyaç var. Artiran’ın kitabı, özellikle Orta Doğu’daki ve Türkiye’deki danışanların perspektifinden ve beklentilerinden RE & CBT’in uygulamalarına odaklanıyor. Yabancı bir teoriyi farklı bir kültüre adapte etmenin zor olabileceğine işaret ediyor ve herhangi bir terapötik yaklaşıma başlamadan önce kültürel ve alt kültür farklılıklarının dikkatle değerlendirilmesinin önemini vurguluyor.

Yazarın Önsözü

Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT), Türkiye’deki diğer adları ile – Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (ADDT), Akılcı Duygusal Terapi, Düşünsel Duygucu Terapi, Düşünsel Duygusal Terapi ve – Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bana kendi hayatımda yaşadığım psikolojik streslerde, kendi kişisel gelişimimde yardımcı oldu. Ne var ki 11 yılı aşkın süre Amerika Birleşik Devletleri’nde ve sonrasında Türkiye’de teoriyi (RDDT ve BDT) uygulama ve kullanma açısından yaşadığım tecrübelerde, kültürel farklılıkların engelleyici ve destekleyici unsurları olduğunu gözlemledim. Gerek öğrencilerim, gerekse de danışanlarımın bildirimlerinde kültürel farklılıklardan dolayı, teorinin varsayımlarını ve kavramsallaştırmalarını anlamlandırmadaki zorluklardan dolayı ve terapiden beklentilerin farklı olmasından ötürü bu kitabı yazmak istedim. Kültürel açıdan bazı yanlış anlamalar ve boşlukta kalan noktaları ve pozitif anlamda teoriyi destekleyen kültürel unsurları belirmek istedim.

İçindekiler

Bölüm I: Batı Teorisi

Bu kitap ne için yazıldı?
Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (Akılcı Duygusal Terapi) & Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi’nin Esasları
ABC Modelinin B’si
Terapideki Hedefler
Teorinin söyledikleri ve Kültürün Anladıkları
Bölüm II: Doğu Kaynakları
Ortadoğu’nun Kısa Psikoloji Tarihi
Koşulsuz Kabul Ediş ve Sufizm
Ortadoğu’da Metaforların Psikoterapide Kullanımı
Ortadoğu Kaynaklı Deyimler, Atasözleri ve Diğer Özlü Sözlerin Psikoterapide Kullanımı
Psikoterapi Seans Yapıları ve Örnekleri
Dizin

Kitap Hakkında Psikoterapist, Akademisyen ve Yazarların Tavsiyeleri

“Nasreddin bu kitabı çok isterdi! Bu yüzden çok az insan bu kadar karmaşık bir konuyu ele alma deneyimine veya cesaretine sahip. Yavaş yavaş, Batı psikoterapötik fikirlerini Orta Doğu’dan gelenlerle birleştirmeyi öğrenebiliriz. Bu kitap yardımcı olacak. Bu, özellikle Rumi’ye ve o bölgedeki diğer büyük düşünürlere aşina olmayanlar için düşündürücü ve büyük bir değere sahip.”
F. Michler Bishop, PhD, Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi Koordinatörü, Albert Ellis Enstitüsü, Bağımlılıkların Yönetimi: Bilişsel, Duygusal ve Davranış Teknikleri yazarı

“Günümüzde pek çok psikolog dünyadaki tüm insanları incelememiz gerektiğini kabul ediyor. Ancak, birkaç kitap Rasyonel Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi ilkelerini bu kitapta olduğu gibi belirli bir bölgenin kültürel tutumlarıyla birleştiriyor. Dr. Artıran, bu kitabında, bunun nasıl yapıldığını gösteren mükemmel bir iş çıkardı. RD & BDT’nin ilkeleri Orta Doğu’nun felsefelerin dahil edilerek geliştirilebilir. Kitap psikoterapistlerin danışanları ile çalışmasına yardımcı olmak için sağlam tavsiyeler sunuyor.”
Raymond DiGiuseppe, PhP, ABPP, Psikoloji Profesörü, St. John Üniversitesi, Albert Ellis Enstitüsü’nde Mesleki Eğitim Direktörü, Davranışçı Terapiler Derneği’nin eski Başkanı, Uygulayıcıların Klavuzu Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi Klavuzu’nun yazarı.

“Dr. Artiran’ın sanatsal bir şekilde oluşturduğu kitap, dünyanın her yerinden ruh sağlığı uzmanlarına, Orta Doğu’dan gelen danışanlarına kültürel olarak bilgilendirilmiş Akılcı Duygusal Davranış Terapisi’nin nasıl sağlanacağı konusunda temel bilgiler veriyor. REBT’nin temel temalarını ele alan Orta Doğu’daki uygulayıcı klinisyenlere özel bir önem veriyor. Bu, danışmanlık ve psikoterapi meslekleri içinde çok kültürlü yeterlilikteki temel okuma kitabını tavsiye ediyorum.”
John Viterito, LPC, Akılcı Duygusal Davranışçı ve Bilişsel Davranış Terapisi Süpervizörü, Albert Ellis Enstitüsü, New York Şehri

You may also like...

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish