Nasıl Daha Mutlu Olabiliriz?

Olumlu duyguları geliştirmek için neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Neyse ki, araştırmacılar mutluluğu artırmak için kullanabileceğimiz çok sayıda strateji olduğunu bulmuşlardır. Bir çoğumuz mutluluğun dış etkenlere bağlı olduğunu düşünme eğiliminde

Küçük Sosyal Etkileşimler İyi Oluş’u Nasıl Arttırabilir?

Yapılan sosyal psikolojik araştırmalar, hayatımızdaki insanlarla ne kadar bağlantı kurduğumuzu, ne kadar mutlu olduğumuzu gösterme eğilimindedir. Ama her zaman varsaydığımız şey bu mu? Sizi daha az mutlu edeceğini düşündüğünüz için

Temel Psikolojik İhtiyaçlar

Öz-Belirleme, bireyin davranışlarını düzenlemesinde ve karar almasında dış faktörlerden çok içsel dinamikleriyle harekete geçmesi ve özgür seçimler yapabilmesine “öz-belirleme” denmektedir.  Kurama göre, doğası gereği gelişim eğilimi taşıyan insanlar, bu eğilimin

Öz Belirlenim Kuramı

Öz-belirleme (self-determination), davranışların dış etkenlerden (toplum normlarından, grup baskısından v.b.) çok, bireyin kendi kişisel inançlarıyla ve değer yargılarıyla belirlenmesi, kararlarını kendi başına vermesi olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2000). Bireylerin kendi davranışlarını